NEMA FG1-1993标准玻璃钢/玻璃钢电缆桥架加载规格。

 IS6746:1994阻燃性能的FRP / GRP电缆的托盘标准,

 IS6746附录K的低可燃性,

 ASTM FRP / GRP电缆的托盘作为下的典型性能标准。

ASTM D 2863 - 氧指数测试

ASTM D 570 - 吸水率测试

ASTM D 638 - 拉伸性能

ASTM D 695 - 压缩性能

ASTM D 790 - 弯曲性能

ASTM D 256 - 悬臂梁冲击强度

ASTM D 149-97A - 模具电气强度(轴向和径向)

玻璃钢电缆桥架适用标准